Elegant French 1920's brass lantern

  • $4,500.00