Elegant 1920's French wrought iron lantern

  • $2,300.00