Elegant Set of Four 1920s Iron Sconces

  • $1,700.00